OM LOCALIS FASTIGHETER

Localis Fastigheter är ett fastighetsbolag som har Gävle som huvudområde för sin verksamhet. Vi arbetar med långsiktig förvaltning, utveckling av fastigheter och nyproduktion.

Localis ska vara en ansvarsfull och lyhörd hyresvärd som ger sina kunder god service och hög kvalitet. För oss är det viktigt att vara nära de företag och andra verksamheter som hyr våra lokaler. Våra fastigheter består framför allt av kontorslokaler, affärslokaler och logistik- eller lagerlokaler. Det betyder att vi valt ett fåtal områden där vi ser en stabil utveckling och där vi vill bli bäst – en kunnig och aktiv partner för våra hyresgäster att växa och utvecklas med.

Localis affärsmodell ska skapa stabil tillväxt genom lokal närvaro, gott affärsmannaskap och med nöjda hyresgäster. Localis skapar och bibehåller långsiktiga hyresgästrelationer genom en kundnära fastighetsförvaltning med hög kvalitet och servicegrad. Genom att arbeta aktivt med utveckling och förädling av det befintliga fastighetsbeståndet möter vi hyresgästerna ändrade behov.

Vid sidan om förvaltning pågår kontinuerligt ett arbete med att förädla vårt fastighetsbestånd genom utveckling av befintliga objekt och nyproduktion. Investeringar i befintliga byggnader sker ofta i samband med att nya hyresgäster flyttar in, för att anpassa och modernisera lokalerna och för att möta kundernas skiftande behov.

Localis ska vara en ansvarstagande samhällsaktör och hyresvärd. Vi följer riktlinjerna för god svensk bolagsstyrning och de krav som ställs på en modern fastighetsägare. Våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sin verksamhet i våra lokaler, oavsett typ av fastighet, läge eller användning.

I Localis fastighetsförvaltning är miljöarbetet, med fokus på hållbarhet och långsiktighet, en viktig aspekt. Det handlar dels om att identifiera och värdera miljörisker i samband med fastighetsförvärv, men även om att hantera miljöskulder i det befintliga fastighetsbeståndet. På detta sätt bidrar åtgärderna till en bättre miljö för både hyresgäster och samhället i stort och värdet på fastigheterna höjs. Vi arbetar aktivt med energieffektivisering i våra byggnader och lokaler.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK